„Interdisciplinary NORD” – webinar privind etica și integritatea academică pentru doctoranzii CUNBM

„Interdisciplinary NORD” – webinar privind etica și integritatea academică pentru doctoranzii CUNBM

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord din Baia Mare organizează joi, 16 decembrie 2021, începând cu ora 16:00, webinarul „Interdisciplinary NORD”, destinat studenților doctoranzi din primul an de studii.

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord din Baia Mare consideră că o cunoaștere cât mai bună și mai clară de către studenții doctoranzi a instrumentelor instituționale implementate de universitate pentru a răspunde provocărilor de natură etică este vitală. Prin urmare, tema webinarului este etica și integritatea academică. Astfel, vor fi abordate subiecte precum: plagiatul; autoplagiatul; tehnici de scriere academică; originalitatea rezultatelor; accentuarea designului de cercetare şi a metodologiei folosite în proiectele de cercetare indiferent de domeniu;  comportamente imorale într-o universitate și consecințele lor; principii, valori și reguli morale; oportunități de valorificare a cercetării etc.

Crearea de specialişti  în diverse domenii, contribuie implicit la dezvoltarea unui cadru colaborativ şi la asigurarea alinierii acestora la nivelul teoretico-experimental impus de nouă paradigmă ştiinţifică la nivel internaţional. Dezvoltarea abilităţilor doctoranzilor de a lucra în echipe mixte, de a analiza şi raporta propriile rezultate într-un context larg v-a duce la abordarea problemelor complexe, care presupun transferul cunoaşterii ştiinţifice în strategii şi programe de dezvoltare benefice pentru viitorul oraşului nostru.

Printre invitați şi lectorii se numără prof. dr. ing. Doina Pîslă, directorul Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat (CSUD) din cadrul UTCN, prof. dr. habil. ing. Nicolae Ungureanu și prof. dr. ing. Florin Lung.

Webinarul se adresează studenților doctoranzi din anul I ai Centrului Universitar Nord din Baia Mare, printre participanți fiind studenți doctoranzi de la următoarele domenii: Calculatoare și tehnologia informației; Filologie; Filosofie; Inginerie mecanică; Inginerie și management.

Evenimentul este realizat cu sprijinul financiar al Municipiului Baia Mare.