Eveniment cultural realizat de profesorul Ion Dur la biblioteca Facultății de Litere din cadrul CUNBM

Într-o perioadă de intensitate semnificativă atât pentru doctoranzi, cât și pentru cadrele didactice, data de 7 iulie reprezintă un punct important în demersul Școlii Doctorale de Filosofie din cadrul Centrului Universitar Nord din Baia Mare a Universității Tehnice din Cluj – Napoca.

După un moment dedicat susținerii publice a tezei de doctorat a Adelei Moldovan, intitulată „Consilierea filosofică, de la theoria la praxis, o hemografie a omului contemporan”, în sala de conferințe a bibliotecii s-a desfășurat sub atenta prezență a zeci de persoane, scriitori, cadre didactice și oameni de cultură, dubla lansare de carte a profesorului universitar doctor Ion Dur, scriitor, eseist, filosof, critic literar și membru fondator al Școlii Doctorale de Filosofie.

Credit foto: Alexandru CHIRA

În cadrul evenimentului s-au dezbătut monografiile a două cărți aflate sub semnătura autorului cu același nume: „Nae Ionescu între metafizică, politică și teologie” și „Post – restant – <<Cazul>> gânditorului Vasile Băncilă”.

Credit foto: Facultatea de Litere CUNBM

La prezidiu, dintre universitarii băimăreni care au luat cuvântul, care au prezentat aspecte convingătoare în legătură cu specificitatea celor două cărți, se enumeră: prof. univ. dr. Petru Dunca; conf. univ. dr. Florian Roatiș; conf. univ. dr. Ioan Gherghel și însuși autorul, prof. univ. dr. Ion Dur.

Credit foto: Alexandru CHIRA

Ion Dur, profesor al Universității Lucian Blaga din Sibiu, o personalitate remarcabilă, conform celor precizate de Petru Dunca, este un om de cultură cu o activitate publicistică semnificativă: peste 20 de lucrări de referință din marii filosofi români, începând de la Nae Ionescu, Constantin Noica, Emil Cioran și Vasile Băncilă, multiplu premiat datorită contribuțiilor sale de-a lungul carierei. Câteva dintre acestea se enumeră: 7 premii din partea Uniunii Scriitorilor, un premiu al Academiei Române.  

În ceea ce privește specificul primei cărți, „Nae Ionescu – între metafizică, politică și teologie”, subiectul acesteia are în vedere creionarea personalității filosofului român Nae Ionescu din trei perspective: teologică, politică și metafizică, perspective care au fost atribuite fiecărui profesor în parte spre a fi comentate. Volumul este dedicat unuia dintre cei care astăzi sunt numiți întemeietori ai gândirii filosofice românești – Nae Ionescu.

Credit foto: Editura MLR

Conceptul de filosofie pentru Nae Ionescu, conform celor susținute de Petru Dunca, înseamnă „stimularea gândirii personale și înlăturarea tuturor celor care ar putea încurca câmpul filosofiei”, care reprezintă pe de altă parte și unul dintre rolurile pe care un profesor de filosofie le are de îndeplinit.

„La baza metafizicii stau ideile ortodoxismului iar obiectul ei este adevărul absolut. El analizează determinațiile ființei, dezvoltă ideea epistemologiei iubirii și spune: tinerețea este caracteristica oamenilor care nu învață din greșeli; după ce fac o greșeală, ei o iau de la capăt în ziua următoare. Tot el identifică două mari regiuni în ființa umană: o limită de sus care înseamnă nemurirea și o limită de jos care înseamnă moartea” – a subliniat prof. univ. dr. Petru Dunca.

Referitor la cea de-a doua perspectivă definitorie a personalității filosofului Nae Ionescu, Florian Roatiș, pe lângă identificarea acestuia în tipologia unui „teolog nespecializat, neoficial”, acesta susține, prin prisma ideilor exprimate de către autor că Nae Ionescu „a cunoscut bine viața bisericii, s-a implicat în cunoașterea ei pentru că era nemulțumit în ce stadiu se afla biserica, slujitorii ei; știa care sunt derapajele pe care le fac aceștia și a avut toată puterea de a asista la o îmbunătățire a învățăturii bisericii, a teologiei românești”. Din acest punct de vedere, în conținutul cărții este abordată problema dintre biserică și politică, unde sunt exemplificate numeroase tipologii de preoți care fac politică și care pentru aceasta, și-au omorât unii adversari, considerați în acest caz drept „criminali politici”. Subiectul cărții pune accent pe iubirea creștină considerând că aceasta este singura cale de acces la adevăr, mizând deci pe credință și ortodoxie.

În ceea ce privește validitatea ideilor menționate de Ion Dur în cuprinsul celor două cărți, Ioan Gherghel susține că acestea sunt susținute ca urmare a unei păreri avizate în acest sens, menționând: „Cartea aceasta este cea mai sistematică punere în temă, deschidere și dezbatere legată de Nae Ionescu pentru că autorul are o relație naturală cu subiectul în spațiul filosofiei românești. Ion Dur este într-o relație naturală pentru că domnia sa este printre exegeții cei mai serioși în primul rând a lui Constantin Noica și a lui Emil Cioran care recunosc rolul formator pe care îl are Ionescu în construirea personalității culturale”. Din punct de vedere al politicii, același universitar susține că aceasta nu a fost „un element marginal” pentru Nae Ionescu, căci în acest volum pune accent asupra nevoii de a da culturii românești un chip european.

În ultima parte a evenimentului, autorul Ion Dur menționează în legătură cu specificitatea celei de-a doua cărți, că aceasta reprezintă întâia monografie realizată despre Vasile Băncilă, dar și despre Horia Stamatu, personalitate premiată de fundațiile regale cu un volum de poezii, redactor șef al ziarului politic „Buna Vestire”.

Credit foto: Editura MLR

Monografia „Nae Ionescu – între metafizică, politică și teologie”, prin apariția sa pe piața culturală și-a dorit să creeze „un de echilibru în receptarea acestei personalități cu totul și cu totul aparte, una controversată și contradictorie, care a teoretizat, identificat și criticat tot ceea ce înseamnă maladie în spațiul spiritual politic, teologic românesc” după cum susține autorul Ion Dur.

Credit foto: Alexandru CHIRA

Ambele creații literare au luat naștere atât din dorința valorificării potențialului filosofic din spațiul românesc, cât și din dorința recunoașterii și aprecierii eforturilor care stau la baza înființării Scolii Doctorale de Filosofie de la Baia Mare. Cele două volume reprezintă o alternativă ideală pentru publicul a cărui interes se polarizează în jurul domeniului Filosofiei politice, dornic de a se documenta în legătură cu cele două personalități centrale ale creațiilor: Nae Ionescu și Vasile Băncilă.