3 Mai – Ziua Internațională a Libertății Presei

Independența presei este un important barometru în analizarea democrației unui stat. Presa, este văzută în prezent a fi cea de-a patra putere în stat, care are o istorie strâns legată de democrație. Iar istoria presei românești este strâns legată de apariția și dezvoltarea statului român modern și chiar a limbii române moderne. 

Pe 23 Decembrie 1993, ziua de 3 Mai a fost declarată de către Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite, ca fiind „Ziua Internațională a Libertății Presei” sau „Ziua Mondială a Presei”.  

Ziua Mondială a Libertății Presei prilejuieşte ocazia de a informa cetățenii asupra cazurilor de încălcare a libertăţii presei; un moment de reamintire a faptului că, în zeci de ţări ale lumii publicaţiile sunt cenzurate, persecutate, suspendate sau închise, iar jurnaliştii, editorii şi publiciştii sunt hărţuiţi, atacaţi, arestaţi şi chiar ucişi.

De ziua presei, îi salutăm pe toți membrii dedicați acestei meserii și care aspiră la cele mai înalte standarde ale profesiei lor.  

Această zi are o semnificație importantă, reamintind guvernelor obligația de a respecta și susține dreptul la libertatea de exprimare, consacrată în temeiul articolului 19, din Declarația Universală a Drepturilor Omului din anul 1948: „Orice om are dreptul la libertatea opiniilor și exprimării; acest drept include libertatea de a avea opinii fără imixtiune din afară, precum și libertatea de a căuta, de a primi și de a răspândi informații și idei prin orice mijloace și independent de frontierele de stat”.   

Surse informații:

https://ro.wikipedia.org/wiki/Ziua_Interna%C8%9Bional%C4%83_a_Libert%C4%83%C8%9Bii_Presei

https://cimec.ro/ziua-mondiala-a-presei/

https://www.radioromaniacultural.ro/sectiuni-articole/istorie-filozofie-psihologie/documentar-ziua-mondiala-a-libertatii-presei-3-id27793.html

https://ro.usembassy.gov/ro/ziua-mondiala-a-libertatii-presei/